Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘Recitali’ Category

Poslušajte jako zanimljiv album pod nazivom “Ljepota Kur'anskog govora”. Odabrane odlomke iz Kur'ana časnog uči hafiz Sulejman Bugari, a prevod dr. Enesa Karića čita pjesnik Mustafa Širbić.

Izdavač albuma je Islamska zajednica Bošnjaka u Štutgartu (Stuttgart, SR Njemačka).Poslušajte jednu numeru sa ovog albuma:

Ikre – Zametak (1-8)

DOWNLOAD – Rapidshare (Uputstvo za Download) (.rar, mp3, 47 MB)

Read Full Post »

Poslušajte nekoliko numera sa ovog albuma:

DOWNLOAD (.rar, mp3, 30 MB) – Uputstvo za Download sa Rapidshare

Read Full Post »

Zapis o zemljiSadržaj:
1. Zapis o zemlji (Mak Dizdar)
2. Moja Bosna i tvoja Bosna (Enes Kišević)
3. Bosni (Enver Čolaković)
4. Pjesma Sarajevu (Mejli)
5. Zaljulja se mostarska munara
6. Mora (Abdulah Sidran)
7. Hamlet, ulomak (W. Shakespeare)
8. Đerzelezu Ale (Enver Čolaković)
9. Teubei-nesuh (Musa Ćazim Ćatić)
10. Derviš i smrt, ulomak 1 (Meša Selimović)
11. Derviš i smrt, ulomak 2 (Meša Selimović)
12. Molitva Salimova (Enes Kišević)
13. Ajeti iz Kur'ana
14. Modra rijeka (Mak Dizdar)

Stihove govore: Enes Kišević i Amir Bukvić
Izdavač: Ratno predsjedništvo općine Tešanj, 1992. godina

Trajanje: 30 minuta
Veličina: 32 MB

DOWNLOAD – Rapidshare (Uputstvo za download)

Read Full Post »