Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘HUTBE’ Category

Read Full Post »

Poslušajte hutbu, koju je u petak, 24. 12. 2010. god./18. muharrema 1432. h.g. u džamiji Hasan Čoban-Zade (Čobanija džamija) u Sarajevu održao poznati vaiz i alim, profesor u Gazi Husrevbegovoj medresi Mustafa efendija Spahić. Tema: O moralu i nemoralu.

Hutba – 24. 12. 2010. god. – prof. Mustafa ef. Spahić Mujki

Kompletnu hutbu možete downloadovati ovdje. (mp3, 19 min., 6 MB)

Read Full Post »

Poslušajte hutbu, koju je u petak, 20. 8. 2010. god./10. ramazana 1431. h.g. u džamiji Hasan Čoban-Zade (Čobanija džamija) u Sarajevu održao poznati vaiz i alim, profesor u Gazi Husrevbegovoj medresi Mustafa efendija Spahić. 

Hutba – 20. 8. 2010. god. – prof. Mustafa ef. Spahić Mujki

Kompletnu hutbu možete downloadovati ovdje. (mp3, 16 min., 6 MB)

Read Full Post »

Poslušajte hutbu održanu 8. januara 2010. godine/23. Muharrema 1431. h.g. na džuma namazu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

Hatib: hafiz Mensur Malkić
Tema: Natječimo se u dobru!

Kompletnu hutbu možete downloadovati ovdje. (mp3, 5 MB, 11 min.)

Preporučujemo Vam da poslušate hutbe sa naše partnerske web stranice dzemat-oberhausen.de.

Read Full Post »

Poslušajte hutbu, koju je u petak, 25.12.2009. god. u džamiji Hasan Čoban-Zade (Čobanija džamija) u Sarajevu održao poznati vaiz i alim, profesor u Gazi Husrevbegovoj medresi Mustafa efendija Spahić. Tema hutbe je: “Šta je nama Nova godina?!”

Hutba – 25.12.2009. god. – prof. Mustafa ef. Spahić Mujki

Kompletnu hutbu možete downloadovati ovdje. (mp3, 23 min., 9 MB)

Read Full Post »

Poslušajte hutbu održanu 16. januara 2009. godine/19. Muharrema 1430. h.g. na džuma namazu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Hatib: hafiz Mensur Malkić

Kompletnu hutbu možete downloadovati ovdje. (mp3, 5 MB, 10 min.)

Preporučujemo Vam da poslušate hutbe sa naše partnerske web stranice dzemat-oberhausen.de.

Read Full Post »

Poslušajte hutbu održanu 7. novembra 2008./9. Zu-l-ka'de 1429. h.g. na džuma namazu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Hatib: Naibu-reis hafiz Ismet ef. Spahić, Tema hutbe: Hadž

Kompletnu hutbu možete downloadovati ovdje. (4 MB)

Preporučujemo Vam da poslušate hutbe sa naše partnerske web stranice dzemat-oberhausen.de.

Read Full Post »

Older Posts »