Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘hfz. Burhan Šaban’ Category

Read Full Post »

Poslušajte novu ilahiju hafiza Burhana Šabana pod nazivom “Gospodaru, oprosti mi”. Ilahiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 4 MB)

Gospodaru, oprosti mi!

Griješio sam i lutao, nepokoran Rabbu bio,
čineć’ dovu i ponizno oprosta sam zatražio.
U srcu se mome tada osjećanje probudilo,
uzbuđen sam zadrhtao, tajni glas sam jasno čuo
Vratimo se Gospodaru!

(više…)

Read Full Post »

Sa koncerta duhovne muzike “Gaza u mom srcu”, održanog 15.02.2009. god. u Zetri, u Sarajevu.

Read Full Post »

Read Full Post »

Draga moja Džemila

Bolan sam ti, vidiš me
spopala me groznica!
Ašk mi srce razdire,
šta ću bez tvoga lica?

Pogledaj me, Džemila!
nisi ni od kog bila
ko od mene voljena,
od mog srca slomljena!

Plamen me je obuz'o,
kiša čelo previla,
sve od čežnje za tobom.
Draga moja Džemila!

Ašik,Džemal,sevdali,
kao Musa se svali
pokraj grma, Vallahi
u plamenu ljubavi!

Oko mene-kupine….
Brdo s spoljem se sravni –
od čeg dršću planine,
s mojim srcem ljubavnim!

Samo to sam želio,
draga moja Džemilo:
da ti vidim solufe
za spletenim demirom!

Read Full Post »

DOĐI, NAJDRAŽI

Našem dragom poslaniku Muhammedu, sallallahu ‘alejhi we sellem

Dođi, Najdraži, siđi sa Brda svjetlosti!
Čudan, usamljen mi nismo znali zašto si?

Siđi, Najdraži, snaga je s tobom velika!
Mi smo korito, a Ti si bujna rijeka!

Dođi, dođi i rjeku poljem navrati!
Dođi, dođi, potoci njoj će trčati!

Dolje, Najdraži, tmina je pala pregusta!
Ovdje – laž je, iskrivila im je usta!

Ti nam kazuješ: Ja sam sa vama podjednak!
Ali, Najdraži, dragulj je kamen i prvak.

Kad stigneš gore gdje čuješ «škripu od pera»,
kada, Najdraži, ugledaš Lotos Munteha,
siđi, siđi, vrati se, budi sve uz nas,
jera, bez tebe, mi ćemo lutat’, tražit’ spas!
Siđi, siđi… Siđi, siđi…

Read Full Post »

Zvijezde tiho sedždu čine

Zrenje noćno i huk rijeke
ispod mlina, do tekije,
pozvaše me do demira,
da osejrim, da usnijem:

HOR:
ALLAH, ALLAH, ALLAH, ALLAH, MEVLAHU… 2X

Zvijezde tiho sedždu čine,
svaka u svome budžaku…
sve na jednoj su kanafi,
užežene na sadžaku.

HOR:
ALLAh, ALLAH, ALLAH, ALLAH, MEVLAHU… 2X

U sredini semahane
rasut tespih treperavi.
igrali smo i plesali
držeći se za svod plavi!

HOR:
ALLAH, ALLAH, ALLAH, ALLAH, MEVLAHU… 2x

Gdje je imam od tespiha?
Gdje su bobci navinuti?
Sto godina se zanjiha
Sve u jednoj bi minuti!

HOR:
ALLAH, ALLAH, ALLAH, ALLAH, MEVLAHU… 2x

Read Full Post »