Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘hfz. Senad Podojak’ Category

Read Full Post »

Read Full Post »

(više…)

Read Full Post »

 

Kudduse

Plače zemlja naša sveta,
cvile čempres i kubbeta:
“Ima l’ igdje selameta?”
Ja Habiallah?

Kudduse, Kudduse ,
Ja, Habiballah. Qudduse!

Dva se hrama ovdje sreću.
On i Burak dalje lijeću
sa Stijene sve do Sidre,
na katu sedmom…

Kudduse, Kudduse ….
Na katu sedmom, Kudusse!

I od Sidre do Kuddusa,
do Dva Luka, il još bliže.
Gdje se čisti Džemal niže.
Ja, Habiballah…

Kudduse, Kudduse …
Ja, Habiballah, Kudduse!

Ispod St'jene – hurma slatka,
ispod hurme -r'jeka jedna
koja teče iz Dženneta,
slađa od meda…

Kudduse, Kudduse…
Slađa od meda. Kudduse!

Pokraj r'jeke su Merjema
i Asija, u suzama.
One biser bijel nižu
džennetlijama.

Kudduse, Kudduse…
džennetlijama, Kudduse!

 

Read Full Post »

Omer dječak islamski

Svom Allahu predala sam
kletve svoje i moj bol…
Srce samo saznalo je
kad preseli dječak moj!

 Obješen i krvav bješe,
s polomljenim rukama,
a Šehadet uzdisaše
u posljednjim mukama!

“Moj Allahu, svoju krvcu
prol'jevam za Islam Tvoj!
Nejma većeg zadovoljstva
mojoj duši mu'minskoj!”

 Kad mu Majka na namazu
šapnu tekbir sabbahski,
u ćeliji nasm'ješi se
njezin dječak islamski!

 Kraj rešetki šutjele su
sjenice i leptiri…
Od Omera umrloga
bježali su ćafiri!

 “Allah će vam silu slomit,
a Islam će pomoći!
Kad ja umrem, brojna braća
mojim putem će poći!”

Read Full Post »