Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘Hor Nešidu-l-huda’ Category

Pogledajte ilahiju Naređeno slušajmo u izvedbi sarajevskog derviškog hora Nešidu-l-huda snimljenu u Parizu marta 1999. Članovi hora su: Mensur Varaki, Fariz Pecar, Mehmed Bajraktarević, Samir Varaki, Mirsad Varaki, Eniz Ahmedspahić, Nihad Zukorlić, Zijad Hadžifejzović, Mehdija Bugari, Sulejman Bugari

Pogledajte još 10 ilahija hora Nešidu-l-huda ovdje.

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »