Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘Historija’ Category

Kompletnu hronologiju možete preuzeti ovdje. (pdf)

Read Full Post »

armija_bih_naslovnaČudo bosanskog otpora

VELIKI HEROJI MALIH NARODA

Možda se nekad i negdje stvarala vojska i pod težim uvjetima, možda je neka vojska vodila i herojskiju borbu od ovdašnje, ali ono što je napravila Armija Bosne i Hercegovine opire se svim naporima sjećenja, svim pokušajima da se u povijesti nađe sličan primjer. Upravo kao što se ono što je učinila Armija BiH ne može naći ni u jednoj ratnoj teoriji, ni u jednoj ratnoj praksi, od Sun Cu Vua do Napoleona.

U neku ruku, ta je i razumljivo. Jer, koja to ratna teorija može smisliti, a kamoli izvesti nešto slično onome što je izveo Hamdija Abdić u operaeiji Tigar – sloboda 94? – kada je namagarčio Fikreta Abdića! Koja je ratna teorija mogla predvidjeti otpor u Sarajevu, gdje su bez ikakavog oružja, danima bez grama hrane, vode, bez ijedne egzistencijalne a kamoli civilizacijske potrepštine, taj grad odbranili njeni građani!? Kako objasniti rat u državi gdje je odbrana svakog grada predstavljala herojstvo za sebe? Kako objasniti…

Otpor koji su pružili bosanskohercegovački patrioti nešto je poput borbe mahovine na kamenu – svoju energiju crpio je iz golom oku potpuno skrivenih izvora. Pobijediti zakon gravitacije ponekad se činilo mnogo lakšim zadatkom nego zadržati linije na Gradačcu, Goraždu, Teočaku, Brčkom, Bihaću, Mostaru… Put svile, dug hiljedama kilometara, bio je puno kraći od prelaska sa jedne na drugu stranu Šantićeve ulice… Tek kada se zapitate šta sutra jesti? – otkriva se sva jednostavnost Einstainove teorije relativiteta…

Kako objasniti čudo bosanskog otpora?

(više…)

Read Full Post »

Kompletan tekst možete downloadovati ovdje. (pdf, 1 MB)

(više…)

Read Full Post »

Donosimo vam rad “Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih muslimana”, autora rahmetli Mehmed ef. Handžića. Knjiga  je objavljena 1940. godine u Sarajevu i jedno je od nezaobilaznih djela koje utemeljeno, naučno, nepristrasno i pošteno govori o dolazku i širenju islama u Bosni i Hercegovini.

Mehmed ef. Handžić (1906.- 1944. god.) bio je, uz Kasim ef. Dobraču, vodeći islamski učenjak u Bošnjaka u prvoj polovici XX. Stoljeća. Objavio je veći broj radova na bosanskm i arapskom jeziku iz područja tefsira, hadisa, historije i književnosti. Umro je relativno mlad, u koševskoj bolnici u Sarajevu, u toku Drugoga svjetskog rata, pod neraz-jašnjenim okolnostima.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 6 MB) (Desni klik>save target as…/Ziel speichern unter…)

Read Full Post »

Kompletan časopis možete downloadovati ovdje. (pdf, 5 MB)

Read Full Post »

Kompletan tekst možete downloadovati ovdje. (pdf)

Read Full Post »

srebrenicaOva knjiga je prilog dvojice nizozemskih au­tora istraživanju stradanja u Srebrenici. Njezina je velika vrije­dnost u podrobnom i vanredno dokumentiranom prikazu toga događaja u posljednjim danima zaštićene zone Srebrenice, koje pratimo skoro iz sata u sat i iz čega se može zaključiti da je ko­rištena autentična dokumentacija Holandskoga bataljona. Od velikoga je značaja i svjetlo koje autori bacaju na način razmi­šljanja i probleme koji su stajali pred komandantima snaga i drugim najvišim zvaničnicima UN-a, ambasadorima Kontakt grupe i članovima Savjeta sigurnosti.

Uloženi su veliki napori da se osigura objektivna analiza uzroka koji su doveli do tragedije i autori su nastojali da nam sa primjernom nepristrasnošću predstave angažman svih glavnih sudionika. Čitalac i budući tekstovi dat će ocjenu koliko su ta na­stojanja uistinu bila objektivna. Ipak, knjiga ostaje rezultat rada dvojice nizozemskih eksperata, dvojice ljudi sa veoma ograniče­nim iskustvom u Bosni i Hercegovini. Njihov pristup na mome­nte ostavlja dojam izvjesnoga naglašavanja odgovornosti svih, kao da je zločin nad Srebrenicom bio rezultat sklopa neizbježnih okolnosti, djelo neke neumitne više sile, a ne (zlo)djelo jedne konzistentne mračne ideje srpskih vođa i krivoga odnosa međuna­rodne zajednice prema toj ideji. I ovom prilikom, kada našoj ja­vnosti prezentiramo integralni tekst prijevoda ove knjige, moramo naglasiti da je proračunata priroda počinjenih zločina nad bošnjačkim narodom u istočnoj Bosni nesporna, isto kao i odgo­vornost međunarodne zajednice za neispunjavanje preuzetih obaveza prema zaštićenim zonama i za neuspjeh da se, unatoč (ka­ko je u knjizi demonstrirano) jasnim vizijama namjera agresora, desetine hiljada ljudi koji su preživjeli godine patnji, spasu od užasne smrti, izgona i genocida.

(Izvod iz Uvodne riječi: dr. Hasan Muratović)

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 3 MB)

Read Full Post »

Older Posts »