Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘Islam općenito’ Category

Kompletnu knjigu možete preuzeti ovdje. (pdf, 1.1 MB)

Read Full Post »

Muhammed, čovjek Božiji” je jedan među nekoliko novijih životopisa Poslanika islama, a.s., napisan perom sada već i u nas uveliko poznatog i priznatog, rekli bismo najvećeg živućeg muslimanskog autoriteta Seyyeda Hosseina Nasra. Premda je primarno pisana za zapadnjačku čitalačku publiku, ova knjiga S. H. Nasra o liku i djelu Poslanika islama, a.s., pisana je jednostavnim, a uzvišenim jezikom prijemčivim čitateljima svih uzrasta i različite razine obrazovanja. Dobrodošla je u ruke tradicionalnim muslimanima na jednak način kao i onim muslimanskim čitateljima koje je oblikovala zapadnoeuropska kultura i obrazovanje. Topao jezik i plemeniti prizori uzeti iz života Allahova Miljenika, a.s., iznova pobuđuju najtanahnija osjećanja prema ovom glasonoši Riječi Božije i učitavaju njegovo plemenito lice u ovaj naš vremenski čas.

Kompletnu knjigu možete preuzeti ovdje. (pdf, 6.5 MB)

Read Full Post »

Današnji posjetioci Medine susreću se s problemom prepoznavanja Grada Vjerovjesnikovog, a.s., Počivališta Poslanika, a.s., Doma Poslanika, a.s., Osvijetljenog svjetlom Dina, Svetog, Čistog… u kome su džennetski mesdžidi, bašče i izvori, jer je prostor Grada ispunjen visokim građevinama, ovosvjetskim ukrasima i velikom ponudom raznovrsnih roba. Te gradnje, ukrasi i ponude predznaci su Časa, kako je kazao Vjesnik, a.s., u pouzdanim hadisima koji se prenose od njega, a.s… No, posjetioci Medine ne dolaze kako bi uživali u onome što su predznaci Časa, jer se s njima susreću u svim krajevima i na svim prostorima, nego im je cilj posjeta Svetog i Grada  Vjerovjesnikovog, a.s., koji je vječni uzor uređenja svijeta kao cjeline, svakog naselja i svakog pojedinca u njemu na osnovama sistema zakona, moralnih vrijednosti i vrlina, utemeljenih na načelima Vjere…. (iz predgovora)

(više…)

Read Full Post »

Ova je knjiga napisana prije skoro pola stoljeća, tačnije u jesen 1933. godine, i prvi je put objavljena u Delhiju 1934., a zatim u Lahoru kao: poziv muslimanima moga naraštaja da izbjegnu slijepo oponašanje zapadnih društvenih oblika i vrijednosti i da, umjesto toga, pokušaju sačuvati svoju islamsku baštinu koja je nekoć dovela do slavnog višestranog historijskog fenomena obuhvaćenog izrazom muslimanska civilizacija. Ovaj moj prvi literarni napor o čisto islamskom predmetu naišao je na izravan odziv među muslimanima engleskog govornog područja tadašnje nepodijeljene Indije i bio je tiskan u brojnim izdanjima. Arapski prijevod uslijedio je nakon nekoliko godina i njegov utjecaj na obrazovanu javnost Srednjeg istoka bio je čak i veći od utjecaja originalne, engleske verzije.

Pozitivni odziv na moj apel uskoro je podstaknuo pojavu drugih knjiga, od drugih muslimanskih pisaca, koji su preuzeli glavnu temu „islam na raspuću“ i razrađivali je u različitim oblicima i na različitim razinama, svaki od njih u sukladnosti s vlastitim nagnućima duha, ponekad se slažući s ovim ili onim mojim gledištem, ali, skoro redovito, dolazeći do zaključaka i postulata koji su mi onda izgledali – a i danas mi se čine – suprotni onome što sam zamišljao. Ono što sam imao na umu kad sam pisao knjigu koju imate u rukama, bilo je ponovno buđenje svijesti muslimana o tome da su oni društveno i kulturno različiti od nadmoćnog zapadnog društva, i na taj način jačanje njihova ponosa i želje da očuvaju svoje vlastite tradicionalne oblike i ustanove, kako bi im to pomoglo da zadrže živom tu bitnu različitost i ponovno je u kulturnom pogledu učine kreativnom nakon stoljeća krajnje stagnacije i intelektualne sterilnosti naše zajednice.

U čitavam radu, glavni naglasak je bio na ponovnom buđenju i očuvanju, tj. očuvanju onih oblika i onih vrijednosti naše prošlosti koji su još u vezi sa stvarnošću islama kao sile koja stvara kulturu, i ponovno buđenje duha islamske ideologije kako je izražena u časnom Kur'anu i Poslanikovu sunnetu.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (1 MB, pdf)

Read Full Post »

Časopis za kulturu i društvena pitanja “Behar” izdaje Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske “Preporod” i izlazi dvomjesečno od 1991. god. u Zagrebu. Najpoznatiji je bošnjački medij u Hrvatskoj. Kompletan broj posvećen tesavvufu možete downloadovati ovdje. (pdf, 3 MB)

Read Full Post »

Donosimo Vam jedan od najboljih prikaza tesavvufa (sufizma) na bosanskom jeziku, a objavljen je kao uvod u knjigu Mudrost sufija. Informativan, razumljiv i utemeljen prikaz sufijskog mišljenja i prakse, napisan iznutra iz pozicije onih koji slijede taj put…

Kompletan tekst možete preuzeti ovdje. (pdf, 5 MB)

Read Full Post »

Volio bih da upoznam sve one koji ne poznaju islam, ili ga poznaju samo površno, sa prvom istinom o ovoj vjeri, a to je prirodnost islama. Njegova različita učenja, o svim životnim pojedinostima glas su zdrave naravi i ispravnog mišljenja, a njegova usmjeravanja, prožeta kroz njegove osnove, odušak su za ono čemu teže duše i u čemu nalaze smiraj. Već dugo vremena obuzet sam idejom da objasnim sličnost između zapostavljene islamske tradicije i između dostignuća do kojih su došli slobodni mislioci u većini duhovnih, društvenih i političkih oblasti. Pronašao sam mnogo sličnosti koje ukazuju na podudarnost između životnog iskustva i nebeske objave. Kao što se slažu odgovori dva čovjeka kada im se postavi isto pitanje, tako se slažu logika i spravne ljudske prirode, dok traži put ka dobru, sa logikom ajeta s neba, a oni upućuju sve ljude pravom putu. Možda se i moje poštovanje vjere i moje ustrajavanje u njoj temelji na onome  što sam lično osjetio u njegovoj skladnosti sa izvornom prirodom, pa kada ne bi bilo vjere od strane onoga koji zna viđeno i neviđeno, niti ja niti bilo ko drugi ne bi mogao izmisliti nešto bolje za uspostavljanje veza sa Bogom i ljudima. (Iz uvoda knjige)

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 1.5 MB)

Read Full Post »

Older Posts »