Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘Savremeni isl. mislioci’ Category

U šestoj po redu knjizi iz naše edicije Savremeni islamski mislioci vam predstavljamo dr. Fikreta Karčića. Dr. Karčić je jedan od vodećih svjetskih eksperata za šerijatsko pravo. Redovni je profesor na Pravnom fakultetu i Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Bio je predavač i na prestižnim univerzitetima u Maleziji i Turskoj. Napisao je i objavio više knjiga i članaka iz oblasti šerijatskog prava, a koji su prevedeni na sve važnije svjetske jezike. Učestvovao je na dosta međunarodnih naučnih skupova i simpozija posvećenih šerijatskom pravu.

Kroz 15 tekstova koje vam nudimo u ovoj hrestomatiji moći ćete bar približno steći uvid u važnost i širinu tema kojima se bavi i o kojima piše dr. Karčić. Na kraju knjige  je i bibliografija sa popisom najvažnijih knjiga i tekstova koje je ovaj bosanski alim objavio do danas.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 2 MB)

Read Full Post »

U petoj po redu knjizi, iz edicije Savremeni islamski mislioci vam predstavljamo dr. Enesa Karića, profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Dr. Karić je jedan od najpoznatijih savremenih islamskih učenjaka u Bosni i Hercegovini, a poznat je i često citiran i u najpoznatijim naučnim krugovima u svijetu.

Tekstovi koje vam predstavljamo u ovoj hrestomatiji su predhodno objavljeni u nekom od časopisa islamske zajednice: Preporod, Novi Muallim, Glasnik Rijaseta IZ-e, Takvim, ili u nekoj od njegovih mnogobrojnih objavljenih knjiga. Tu su i četiri intervjua koje je dr. Karić dao poznatim bosanskim magazinima i novinama. Na kraju knjige nalazi se i biografija sa popisom njegovih do sada objavljenih knjiga.

Tekstove smo rasporedili u više tematskih cjelina radi lakšeg snalaženja, a kroz njihovo iščitavanje moći ćete steći uvid u ideje, bogatstvo i širinu mišljenja ovog islamskog učenjaka. A spektar oblasti kojima se bavi i tema o kojima piše dr. Karić je širok: od tumačenja Kur'ana, preko islamske povijesti i filozofije, do pitanja i problema koji se tiču savremenih društvenih izazova…

Nadamo se da će sa ovom hrestomatijom bar djelimično biti popunjena praznina na internetu kada je u pitanju djelo ovog savremenog bosanskog alima i mislioca.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 2 MB)

Read Full Post »

U četvrtoj po redu knjizi, iz edicije Savremeni islamski mislioci vam predstavljamo dr. Tarika Ramadana.

Dr. Tarik Ramadan je vjerovatno najuticajniji evropski muslimanski intelektualac danas. Rođen je u Švicarskoj 1962. g. gdje je studirao filozofiju i francusku književnost te islamske studije. Islamsko obrazovanje je sticao i na Al-Azharu. Predavač je islamskih studija i saradnik na nekoliko univerziteta uključujući Oksfordski univerzitet u Engleskoj i Erasmusov univerzitet u Nizozemskoj. Predsjednik je organizacije Evropska muslimanska mreža (European Muslim Network). Živi u Engleskoj.

Autor je više knjiga na engleskom i francuskom jeziku, a prevođen je na sve važnije svjetske jezike. Dosada su mu dvije knjige prevedene i objavljene na bosanskom jeziku. Dr. Ramadan je nekolika puta boravio i u Bosni i Hercegovini, i tom prilikom održao zapažena predavanja i dao intervjue bosanskim medijima. Dijelove iz njegovih knjiga, kao i intervjue možete pročitati u ovoj hrestomatiji.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 1.8 MB)

A intervju sa dr. Tarikom Ramadanom dat njemačkoj televiziji ZDF možete pogledati ovdje.

Read Full Post »

Ovo je treća e-knjiga iz naše edicije Savremeni islamski mislioci. Sa njom vam predstavljamo dr. Murada W. Hofmanna, bivšeg njemačkog ambasadora u Maroku, a sada neumornog i vrlo angažiranog „ambasadora islama“ na Zapadu.

Dr. Murad Hofmann je ušao u islam 25. septembra 1980. god. i od tada je objavio više knjiga o odnosu Islama i Zapada. Knjige su mu prevođene na razne svjetske jezike i doživjele su više izdanja. Dr. Hofmann je veliki zagovornik islamskog buđenja i obnove. Ali to buđenje iz učmalosti i latargije ne može biti uspješno bez islamske samokritike. Ne sumnjamo da će iščitavanje više od 15 tekstova, članaka i intervjua koje vam nudimo u ovoj hrestomatiji i u vama probuditi želju i odgovornost da za islamsku obnovu danas date svoj doprinos. Taj doprinos će biti značajan, ako bude učinjen sa vjerom u Dragog Boga, ma koliko skroman i mali izgledao.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 1.6 MB)

A donosimo vam i prilog iz emisije radija BIR “Sa vrela mudrosti”, urednika Mehe Šljive sa tekstom dr. Murada Hofmana na temu “Kako će islam uspješno preprobriti moralnu i duhovnu krizu moderne?”

Audio prilog možete downloadovati ovdje. (mp3, 6 MB)

Read Full Post »

Nakon zbirke tekstova Seyyeda Hosseina Nasra, donosimo Vam drugu knjigu iz naše biblioteke “Savremeni islamski mislioci” . Nadamo se da Vam ime Muhameda Asada nije nepoznato u nizu islamskih mislilaca koji su svojim djelom i angažmanom obilježili 20. stoljeće. U ovoj hrestomatiji mi smo napravili izbor od deset tekstova iz raznih njegovih djela, a kroz čije iščitavanje se može steći uvid u glavninu njegovih ideja i misli.

Muhammed Asad, kao svestrano obrazovan i samostalan mislilac bez uskih i ograničenih gledanja često susretljivih u islamskom svijetu, imao je vlastitu viziju o budućnosti islama, oštro se protiveći svakom ekstremizmu i skučenosti, ali, istodobno, čvrsto vjerujući u neophodnost očuvanja islamske tradicije i stvaralačke posebnosti u odnosu na Zapadni svijet, ne udaljujući se od Kur'ana i sunneta. Bio je često rastužen intelektualnom uskogrudošću islamskog svijeta, netolerantnošću ekstremista i snažno se zalagao za prava žena. Upravo se on zalagao da se u pakistanskom ustavu otvori mogućnost i ženi da se kandidira i za predsjednika države.

Djela Muhammeda Asada nastavljaju i nakon njegove smrti (1992) da vrše plodan i jak uticaj na generacije mladih muslimana, kako na Zapadu, tako i u islamskom svijetu. Ona također imaju veliki uticaj i odjek i kod nemuslimanske čitalačke publike. Naime, zahvaljujući knjigama Muhameda Asada mnogi nemuslimani su „otkrili“ islam i prihvatili ga za svoje životno opredjeljenje.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 2 MB)

Read Full Post »

Ovo je  prva knjiga-hrestomatija tekstova, eseja i intervjua iz naše edicije “Savremeni islamski mislioci”. U njoj se nalazi više od 20 tekstova, eseja i intervjua dr. Seyyeda Hosseina Nasra, a koji su objavljeni u nekoj od njegovih mnogobrojnih knjiga ili u nekom od poznatih naučnih časopisa i magazina.

Dr. Nasr je, bez ikakve dileme, jedan od najvećih savremenih islamskih učenjaka. Rođen je 1939. god. u Teheranu, u porodici tradicionalnih učenjaka i liječnika. Po završetku osnovnog obrazovanja u Iranu, odlazi u Ameriku, gdje studira fiziku, historiju nauka i filozofiju na Tehnološkom fakultetu u Massachusettsu (M.I.T) i na Harvardu, gdje stječe i doktorsku titulu. Dr. Nasr je bio profesor na Univerzitetu u Teheranu, te osnivač i prvi predsjednik Iranske filozofske akademije. Trenutno je profesor islamskih nauka na Sveučilištu George Washington i autor je preko 50 knjiga i više od 500 članaka na engleskom, arapskom, perzijskom i francuskom jeziku. Knjige su mu prevođene na sve svjetske jezike. Na bosanskom jeziku je do sada prevedeno i objavljeno 7 njegovih knjiga, čiji vam popis donosimo na kraju ove hrestomatije.

Dr. Nasr u svojim djelima objašnjava i brani tradicionalni islam od mnogobrojnih savremenih „izama” i ideologiziranja kojima je on izložen. On potiče mlade muslimane na zbližavanje sa vlastitom vjerom, te na razumijevanje savremenog svijeta s islamske tačke gledišta, kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na njegove izazove. On je mislilac koji ne podilazi Zapadu i njegovim filozofijama, već ih islamski utemeljeno kritikuje, ukazujući pri tome na pogubnost znanosti i filozofija koje su u znaku „ustanka protiv Boga”.

Ovu hrestomatiju svesrdno i posebno preporučujemo mladim ljudima i studentima koji tragaju za istinskim znanjem i mudrošću, a koji u nepoznavanju i nerazumijevanju tradicionalnog islama često podliježu savremenim radikalnim i često ekstremnim trendovima u islamu, kakav je primjerice vehabizam.

Kompletnu knjigu možete downloadovati ovdje. (pdf, 2.5 MB)

Read Full Post »