Feeds:
Članci
Komentari

Archive for the ‘RAMAZAN’ Category

Poslušajte prvo ovogodišnje izdanje specijalne ramazanske emisije radija BIR. “Otvorene ramazanske teme” vodi i uređuje Zehra Alispahić, a u prvom izdanje emisije gostovao je Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić.

Otvorene ramazanske teme – 01.8.2011 – gost: Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 56 min., 25 MB)

Read Full Post »

ramazan_mubarek

Sadržaji vezani za Ramazan, koji se već nalaze na bosnamuslimmedia.com:

Predavanja:

Ramazanski dersovi (Merzuk ef. Hadžirušidović i mr. Mustafa ef. Prljača)

Žena u Ramazanu (Mujesira Zimić-Gljiva)

Odgoj djece u mjesecu Ramazanu (Dina Sijamhodžić-Nadarević)

Ramazan i međumuslimanska solidarnost (Hasan ef. Makić)

Tevba, pokajanje u mjesecu Ramazanu (Ferid ef. Dautović)

Zekat (Malik ef. Šljivo)

Muslimanka u mjesecu Ramazanu (mr. Zehra Alispahić)

Ramazanski dersovi (hfz. Husejn Čajlaković)

Doček mjeseca Ramazana (Hutba Gazi Husrevbegova džamija)

Ramazanska mukabela sa dersom (hfz. Sulejman Bugari)

Ramazansko predavanje (hfz. Sulejman Bugari)

Otvorene ramazanske teme radija BIR – 30 emisija 1430. h. g./2009. god.

Ramazanski ders u džematu Keln – hafiz Sulejman Bugari, 16. 9. 2009. god.

Ramazanski ders – hafiz Kenan Musić, 22.8.2010. god.

– Ramazanska hutba – Mustafa ef. Spahić Mujki – 20.8.2010. god.

Ilahije i kaside:

Ramazanske ilahije (video i audio)

Knjige – pdf:

Ramazanske dove

Islamski post i zekat – odabrani tekstovi i hutbe

Ramazanske priče – Alija Nametak

Post i ramazan (pitanja i odgovori) – prof. dr. Enes Ljevaković

Pored ovih sadržaja na našoj stranici se nalazi još dosta zanimljivog materijala, koji će vam posebno u ramazanu biti od koristi. Jednostavno pretražite kategorije sa desne strane!

Read Full Post »

Poslušajte dva izdanja emisije “Pripremimo se za Ramazan”. Emisije su ovog mjeseca emitovane na radiju BIR, a urednica i voditeljica je Zehra Alispahić. U emisiji su uzeli učešće i prof. dr. Enes Ljevaković, fetva-i-emin, Mevlida Serdarević, tetka Zilha hanuma Šeta i dr. Emra Suljić.

Tema: Ramazan u tradiciji i kulturi Bošnjaka, gosti: Mevlida Serdarević i Zilha Šeta

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 87 min., 20 MB)

Tema: Medicinski aspekti posta, gosti: dr. Enes Ljevaković i dr. Emra Suljić

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 90 min., 20 MB)

Tema: Post – Islam i medicina, gosti: dr. Enes Ljevaković i dr. Ismet Gavrankapetanović

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 90 min., 40 MB)

Tema: Post – Islam i medicina, gosti: dr. Enes Ljevaković i dr. Faris Gavrankapetanović

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 90 min., 40 MB)

Read Full Post »

Otvorene ramazanske teme radija BIR, otvoreno sa uvaženim gostima, otvoreno o brojnim pitanjima i dilemama, koje zaokupljaju našu pažnju…(urednik i voditelj: Zehra Alispahić)

21. 8. 2009. god. – dr. Enes Ljevaković – Zašto postimo?
22. 8. 2009. god. – mr. Mustafa Hasani – Biti in u ramazanu
23. 8. 2009. god. – hfz. Mensur Malkić – Kur'an i disciplina
24. 8. 2009. god. – hfz. Ismet Spahić – Bošnjaci i post
25. 8. 2009. god. – mr. Mujesira Zimić-Gljiva – Žena u ramazanu
26. 8. 2009. god. – mr. Dina Sijamhodžić-Nadarević – Djeca i post
27. 8. 2009. god. – hafiz dr. Fadil Fazlić – Kur'an čuva Bosnu
28. 8. 2009. god. – prof. Amira Abaz-Išerić i prof. Sija Hasani – Vjeronauka
29. 8. 2009. god. – prof. Aida Krzić – Ram. baština: novotarije i zaborav
30. 8. 2009. god. – dr. Emra Suljić – Medicina i post
31. 8. 2009. god. –  mr. Ferid Dautović – Muslimansko jedinstvo
01. 9. 2009. god. – dr. Enes Karić – Traži nauku, pa makar i u Kini!
02. 9. 2009. god. – mr. Ahmet Alibašić – Rad i odgovornost
03. 9. 2009. god. – dr. Zuhdija Hasanović – Poslanik u ramazanu
04. 9. 2009. god. – Ismail ef. Smajlović i dr. Džemal Latić – Džihad
05. 9. 2009. god. – prof. Mustafa Spahić Mujki – Bitka na Bedru
06. 9. 2009. god. – dr. Samir Beglerović – Promišljanje i zikr u ramazanu
07. 9. 2009. god. – dr. Enes Ljevaković – Odnos prema zekatu i itikafu
08. 9. 2009. god. – Nusret Čančar i hfz. mr. Aid Smajić – Islamski svijet danas
09. 9. 2009. god. – mr. Hamida Karčić i prof. Senahid Bristić – Humanost
10. 9. 2009. god. – hfz. dr. Behija Mulaosmanović Dervišević – Dobročinstvo
11. 9. 2009. god. – prof. Nedim Begović i mr. Elnur Salihović – Zekat
12. 9. 2009. god. – Hfz. mr. Kenan Musić – Poboljšajmo naše stanje!
13. 9. 2009. god. – mr. Mustafa Prljača – Lijepa riječ
14. 9. 2009. god. – dr. Fahira Fejzić Čengić i Hadžem Hajdarević – Ramazan u književnom stvaralaštu muslimana
15. 9. 2009. god. – dr. Rešid Hafizović – Noć moći: Kur’an kao oslonac
16. 9. 2009. god. – Nezim ef. Halilović Muderris – Ratni ramazani
17. 9. 2009. god. – dr. Almir Fatić – Susret čovjeka i Kur'ana
18. 9. 2009. god. – prof. Osman Lavić – Ramazan u tradiciji Bošnjaka
19. 9. 2009. god. – dr. Ismet Bušatlić – Doček ramazanskog Bajrama!

Read Full Post »

Poslušajte hutbu, koju je u petak, 20. 8. 2010. god./10. ramazana 1431. h.g. u džamiji Hasan Čoban-Zade (Čobanija džamija) u Sarajevu održao poznati vaiz i alim, profesor u Gazi Husrevbegovoj medresi Mustafa efendija Spahić. 

Hutba – 20. 8. 2010. god. – prof. Mustafa ef. Spahić Mujki

Kompletnu hutbu možete downloadovati ovdje. (mp3, 16 min., 6 MB)

Read Full Post »

Poslušajte veoma poučan i nadahnut ramazanski va'zu nasihat, koji je hafiz Kenan Musić, viši asistent na katedri za Hadis na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, održao 22. avgusta 2010. god./12. ramazana 1431. hidž. god. prije teravih namaza u džamiji džemata Semizovac, medžlis IZ Sarajevo.

Ramazanski ders u džematu Semizovac – hafiz Kenan Musić, 22. 8. 2010. god

Kompletno predavanje možete downloadovati ovdje. (mp3, 22 min, 10 MB)

Read Full Post »

16. 9. 2009. god. – Nezim ef. Halilović Muderris – Ratni ramazani

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 55 min, 26 MB)

17. 9. 2009. god. – dr. Almir Fatić – Susret čovjeka i Kur'ana

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 54 min, 25 MB)

18. 9. 2009. god. – prof. Osman Lavić – Ramazan u tradiciji Bošnjaka

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 56 min, 26 MB)

19. 9. 2009. god. – dr. Ismet Bušatlić – Oproštaj Ramazana i doček Bajrama!

Kompletnu emisiju možete downloadovati ovdje. (mp3, 56 min, 26 MB)

Read Full Post »

Older Posts »